Wat kunt u verwachten?

Onze praktijk richt zich op het maken van echo's in het eerste, tweede en derde trimester van de zwangerschap. Voordat met de echo begonnen wordt, wordt aan u uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. Indien er dan geen vragen en onduidelijkheden meer zijn wordt met de echo begonnen. De ligging van de baby op dat moment wordt duidelijk uitgelegd. Er wordt naar de uiterlijke kenmerken van uw kindje gekeken, zoals:

- het gezichtje 
- het profiel 
- de handjes 
- de voetjes 
- de ruggewervel 
- het geslacht (alleen indien gewenst) 

U krijgt een duidelijk beeld van uw baby in de buik. De echo wordt voor u opgenomen op DVD en/of foto.
De duur van de opname is afhankelijk van het type echo, deze kan tussen de 15 en 45 min duren.

Indien het geslacht niet te zien is, door een ongunstige ligging van de baby bestaat de mogelijkheid om kosteloos terug te komen voor een herhalingsecho.

Wij trachten uitsluitend een extra dimensie te geven aan deze vreugdevolle periode.